KAIJAK CONSULTING AB
Hem
Tjänster
Kontaktinfo
Annons
Kvalitet - Flexibilitet - Omsorg
Tjänster

Fastighetsprodukter:

 • Överlåtelsebesiktningar enligt SBR-metoden
 • Energideklarationer
 • Energibalansberäkningar för bygglov/nyproduktion
 • Värmefotografering
 • Skadeutredningar  
 • Radonmätningar
 • Fastighetsvärderingar
 • Underhållsplaner
 • Försäljning av el- och energimätare för energieffektivisering.

Security Solutions:

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetskoncept
 • Säkerhetsutredningar
 • Larmkoncept.

 

 

 

 
HemTjänsterKontaktinfoAnnons