KAIJAK CONSULTING AB
Hem
Tjänster
Kontaktinfo
Annons
Kvalitet - Flexibilitet - Omsorg
Fastighetsbesiktning

Överlåtelsebesiktning för köpare eller för säljare som önskar sin fastighet förbesiktigad för att teckna säljaransvarsförsäkring (sk "dolda fel-försäkring).

KAIJAK CONSULTING AB har konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktningar genom Länsförsäkringar AB.

 

Överlåtelsebesiktning för köpare enligt SBR-modellen (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund)

 

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman - KAIJAK CONSULTING AB. Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande.

Besiktningsutlåtandet kan utgöra en del av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med fastighetsköpet. Besiktningsutlåtandet ersätter dock inte köparens undersökningsplikt.

 Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandlingen om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en  "sk dolda felförsäkring".

 Fel i KAIJAK CONSULTING AB:s uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. KAIJAK CONSULTING AB ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att KAIJAK CONSULTING AB översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.KAIJAK CONSULTING AB har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet.

 

 

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund)

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare

 Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att inför en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick. KAIJAK CONSULTING AB har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandlingen om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en SÄLJARANSVARSFÖRSÄKRING (sk "dolda fel-försäkring). Försäkringen förmedlas ofta av mäklare. KAIJAK CONSULTING AB kan bistå med denna förmedling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HemTjänsterKontaktinfoAnnons