KAIJAK CONSULTING AB
Hem
Tjänster
Kontaktinfo
Annons
Kvalitet - Flexibilitet - Omsorg
Värmefotografering

Kai Jakobsson är certifierad termograför av ITC och har tidigare erfarenheter av IR-teknikutveckling.

Värmefotografering är en lämplig metod för att detektera isolationsbrister, värmeläckage och fuktskador mm i byggnader.

Värmefotografering sker med speciell IR-kamera. Analysering av bilder sker i specifika datorprogram.
 


Byggnader 

Infraröd termografi är det enklaste och snabbaste sättet att upptäcka energiförluster, fukt och elproblem i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att bygginspektören korrekt kan diagnostisera områden med energiförluster.

Byggnader kan skannas snabbt och utförligt med en värmekamera som identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

Onödigt luftläckage kan svara för upp till hälften av den energi som går åt för att värma eller kyla byggnader. Läckage är svårt att detektera utan värmefotografering.

Värmekameror är värdefulla verktyg för förebyggande underhåll av elektrisk och mekanisk utrustning. De upptäcker problem, förhindrar driftstopp, ger underlag för ev. åtgärder och ökar säkerheten på arbetet.

Fukt i klimatskalet, antingen orsakad av läckage eller kondens, kan få allvarliga konsekvenser.  Med värmebilder är det enkelt att upptäcka vattenskador.

 
 


 
HemTjänsterKontaktinfoAnnons