KAIJAK CONSULTING AB
Hem
Tjänster
Kontaktinfo
Annons
Kvalitet - Flexibilitet - Omsorg
Radonmätningar

Att mäta radon

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong. Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. En mätning med dessa tar dock väldigt lång tid (14 dagar till 3 månader). Vill du ha en snabbare och rådgivande mätning måste du göra en elektronisk mätning. Med våra mätare får du på kort tid en tydligen indikation på radonhalten i ditt hus.

KAIJAK CONSULTING AB utför rådgivande radonmätningar med utrustning från Radon-elektronik AB, modell R2. Vid en radonhalt på 200 Bq/m3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk noggrannhet på +/- 10 %. Vid högre radonhalter går det ännu snabbare. Dock rekommenderar vi alltid att man mäter minst ett dygn för att få fram ett dygnsmedelvärde. Vi vet att det vid t ex fastighetsförsäljning sällan finns tid för längre radonmätningar. Utrustningen  bygger på patenterad svensk mätteknik och är referenskalibrerad av Strålskyddsmyndigheten.

Ny teknik
R2 mäter radondöttrar istället för Alfapartiklar från radonsönderfallet. Denna mätmetod innebär att man kan använda mindre sensorer (sönderfallet sker direkt på sensorn, med hjälp av högspänning) och mindre mätkammare. Fördelarna blir många:
snabb, redan efter 4 timmar rätt mätvärde inom ±10 % vid 200 Bq/m3, mätområde 10 - 10000 Bq/m3

Tabellen nedan visar hur snabbt noggrannheten ökar med tiden och redan efter en timme är ±20% vid 200 Bq.

Bq/m3    ±10%       ±20%


50          12 Tim     3 Tim
200        4 Tim       1 Tim
400        2 Tim       1 Tim

  

 
HemTjänsterKontaktinfoAnnons